KFUMs trälänga Nygatan

Föreningen KFUK-KFUM köpte fastigheten av Godtemplarordern 1965. Vid denna tid fanns det fortfarande bebodda lägenheter i huset och en butik ut mot Nygatan. Enligt gällande översiktsplan är huset byggt omkring 1850 och är eventuellt Eskilstunas första hyreshus.

I mitten av 1970-talet använde KFUM lokalerna som musikträningslokaler för den expanderande musikverksamheten. Huset förföll dock allt mer och 1982 tog man beslut om att fullständigt renovera hela huset. Renoveringen blev klart 1984 , huset fick då den rosa färgen och började kallas “Rosa-huset”. KFUK-KFUMs studieförbund, som då hade en expanderande verksamhet i Eskilstuna hyrde in sig på hela övervåningen. De följande åren fanns det även andra hyresgäster på övervåningen.

Under tiden 1995-2000 ägdes huset av KFUMs studieavdelning, men därefter åter av KFUM föreningen via sitt fastighetsbolag. Det var i samband med detta som fastigheten avstyckades till Vildsvinet 14. Sussies Hairteam har sedan början av 1990-talet haft sin frisörsalong i bottenplanet. KFUM har haft kontorslokaler till och från på övervåningen omväxlande med andra hyresgäster. Sedan 2009 hyr SecLink AB in sig på övervåningen.

År 2009 renoverades huset åter igen utvändigt. Dålig panel byttes delvis ut samt fasad och fönster målades i “ursprunglig kulör”. Detta med hjälp av Sörmlands museum och gamla fotografier.