Våra fastigheter

Våra fastigheter

KFUK-KFUM föreningen äger KFUM-huset i centrum genom ett speciellt fastighetsbolag, KFUK-KFUM i Eskilstuna fastighets AB. Denna fastighet består av två hus: det stora stenhuset (KFUM-huset) och en mindre träbyggnad: (Rosa Huset).

KFUM-huset byggdes 1936 av dåvarande NTO och köptes av KFUM 1966.

KFUM-föreningen äger direkt Friluftsgården KFUM Solvik vid Väsbyviken och köptes in redan år 1922.

Föreningen hyr Surbrunnstugan i Snopptorp för sin scoutverksamhet och hyr Skate/inlines-hallen i Vilsta via kommunen.