Samhällsnytta-socialt arbete

KFUM Eskilstuna erbjuder olika slag av praktik i sin verksamhet. Tar regelbundet in praktikanter från bland annat skolor och via arbetsförmedlingen.

Har t.o.m. 2017 haft ett arbetslöshetsprojekt igång med 35 deltagare utspridda i våra olika verksamheter.

Har dagkollo-verksamhet på uppdrag av Eskilstuna Kommun på vår Friluftsgård Solvik. 100 barn kommer varje sommar ut i naturen och får vara med om roliga aktiviteter och en chans att hitta nya kompisar.

Sänder radioprogram i vår närradiostation 92,7, tar upp aktuella och lokala ämnen.

Samlar in pengar till Världens Barn.

Genom KFUM Secondhands försäljning av secondhandvaror inbringar vi vinst till KFUMs ungdomsarbete i Eskilstuna. Det gör att fler barn, ungdomar och familjer kan få vård, utbildning och möjlighet till utveckling.

Genomför flertal EU projekt med ungdomar i focus. Har haft ett Erasmus + projekt igång genom vår media-sektion. Har också slutfört ett Erasmus + Youthprojekt tillsammans med CVJM Erlangen.