Personal

Jarmo Kinnunen, Verksamhetsutvecklare 016-12 59 80

Eva Lena Pettersson, Kanslist 016-12 59 80

Henrik Backman, Teater

Daniel Söderlind, Skateparken 016-12 12 16

Fredrik Andersson, Skateparken 016-12 12 16

Jörgen Sundström, Skateparken 016-12 12 16

Samuel Thollander, Skateparken 016-12 12 16

Katja Ekdahl, Skateparken 016-12 12 16

Crister Carlsson, Skateparken 016-12 12 16

Arto Räikkönen, vaktmästare

Carl Anders Thorheim, radio