Mission & vision

Mission:

KFUK-KFUM Eskilstunas mission är att erbjuda en mängd olika mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential genom att skapa verksamhet som engagerar barn och ungdomar för att tillsammans bygga en bättre framtid.

Vision:

KFUK-KFUM Eskilstunas vision är att vara Eskilstunas bästa ungdomsförening. Vi vill att alla Eskilstunas ungdomar ska kunna ha en meningsfull och trygg fritid, det gör vi genom att skapa verksamhet där vi utgår från en helhetssyn på människan och att möta ungdomars aktuella behov. Vi skapar bra förutsättningar för verksamheten genom att professionellt samarbeta med andra föreningar & nätverk, Eskilstuna Kommun, myndigheter och företag.

Värderingar:

Hos oss är medlemmen i fokus, vi ska skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska utvecklas och växer som människa.

Vi vårdar alla våra samarbeten noggrant och professionellt genom att alltid bemöta våra partners med respekt och en vilja att samarbeta till nytta för alla parter.

Vi förutsätter att våra medlemmar och samarbetspartners inte på något sätt negativt särbehandlar någon människa på grund av härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.