KFUM Eskilstuna

Vad är KFUM-Eskilstuna?

KFUK-KFUM (Kristna Föreningen för Unga Kvinnor/Män) är världens största ungdomsorganisationer. Sprungen ur en kristen lekmannaväckelse i mitten av 1800-talet har rörelsen med sina idéer och aktiviteter nått ut i hela världen med idag 55 miljoner medlemmar. Inom KFUM har bland annat sporterna volleyboll och basket skapats. I Eskilstuna startade rörelsen redan 1890.

Man behöver idag inte vara kristen för att bli medlem, men de kristna grundvärderingarna är en viktig del i vår profil. Vi vill att våra medlemmar ska utvecklas till såväl kropp, själ som ande (därav triangeln i logotypen).

Helhet i mångfald

I KFUM Eskilstuna finns över 2000 medlemmar i vitt skilda verksamheter: volleyboll, skate/inlines, lägergårdsaktiviteter. Varje sektion har sin egen styrelse och gemensamt har vi en föreningsstyrelse som samordnar delarna till en helhet. I vår förening verkar många olika nationaliteter och det hörs flera olika språk. Det finns medlemmar mellan 7 år och 90 år även om merparten är under 20. KFUM är en gränsöverskridande förening.

Personlig värdetillväxt

KFUK-KFUM Eskilstuna fyller en stor samhällsfunktion i kommunen med sina många aktiva medlemmar. Vi möter ungdomarna med respekt, vågar ge dom ansvar och ger dom en tillhörighet till en världsvid gemenskap. Ofta når vi ungdomar som normalt inte intresserar sig för föreningsliv.

Vi har samarbete med Eskilstuna kommun. På sommaren erbjuds dagkoloniverksamhet på vår friluftsgård Solvik vid Mälaren och vi direktsänder kommunfullmäktigedebatterna från stadshuset i Radio Eskilstuna 92.7